diện tích hình thang

Tính diện tích hình thang có tổng độ dài của hai đáy bằng 20,4 m; biết đáy lớn bằng 75% đáy bé, đáy lớn hơn chiều cao 0,4 m.

dienthanh Default Được hỏi trong Tại Tháng Một 18, 2018 Giải trí.
Thêm câu trả lời
0 Trả lời(s)

câu trả lời của bạn

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.