tình yêu trẻ con và tình yêu chín chắn

ranh giới phân biệt giữa mối tình trẻ con với một mối tình thật sự chín chắn. Bạn đủ trưởng thành trong tình yêu là khi…

thanhhoivn Supporter Được hỏi trong Tại Tháng Chín 5, 2017 Cuộc sống.
Thêm câu trả lời
1 Trả lời(s)

Không phải si mê mù quáng mà là động lực để phấn đấu từng ngày
Lấy niềm tin để nuôi lớn tình yêu, chứ không đâm đầu yêu rồi ngờ vực
Tuy hai mà là một, chứ không phải một mà sớm tan thành hai
Tuyệt đối không giải quyết vấn đề qua màn hình điện tử vô cảm, nhất định phải gặp mặt
Ưu tiên sự tự nhiên hơn là áp đặt
Chấp nhận quá khứ và hướng đến tương lai, tuyệt đối không phán xét

thanhhoivn Supporter Câu trả lời Tại Tháng Chín 5, 2017
Thêm câu trả lời

câu trả lời của bạn

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.