làm thế nào để đỡ đói vì sang quên ăn sáng :D

Sáng mình thường hay dậy muộn xong đi làm toàn vội vàng không có time mà ăn sáng đến gần trưa thì đói 🙁 có cách nào làm cho đỡ đói được không mấy thánh….

thanhhoivn Supporter Được hỏi trong Tại Tháng Chín 5, 2017 Cuộc sống.
Thêm câu trả lời
0 Trả lời(s)

câu trả lời của bạn

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.